+

25 Niedziela Zwykła

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe 2. Przeżywamy 25 Niedzielę Zwykłą. Jest to Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość w naszych rodzinach….

24 Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów….

23 Niedziela Zwykła

 1.  Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.  2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego…

22 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy   Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Pocieszenia, która jest okazją do wielkiego dziękczynienia  za wszelkie doznane łaski. . Msze św. o godz.7.00,  900 ; SUMA ODPUSTOWA z procesją godz. o 1100 pod przewodnictwem O. bernardyna  Macieja Fryzowicza z Tarnowa   , po południu o godz. 16.00 Msza św.  .    2. Dziś   o godzinie 14.00…

21 Niedziela Zwykła

1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach. 2. Od przyszłej niedzieli 1 września Msze św. rano i wieczorem. 3. W tym tygodniu Msze św.   o godz. 6.30;…

20 Niedziela Zwykła

1. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i o godz. 16.00 z Nieszporami. Dziś uroczystość odpustowa w Parafii św. Heleny w Nowym Sączu a także w tygodniowy odpust w Pasierbcu oraz od środy w N. Sączu u księży Jezuitów. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 2.  Msze św. w dni powszednie   o godz. 19.00 ,tylko we…

15 Niedziela Zwykła

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. 2. Msze św. w tygodniu ;  w środę i piątek  o 18.00 w pozostałe dni…

14 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy 14 Niedzielę Zwykłą .  O 16.00 nieszpory i Msza św..  2 .Msze św. w tym tygodniu ; poniedziałek, wtorek,  czwartek –  6,30 ;  środa, piątek – 18.00, sobota –  16.30. 3. W tym  tygodniu wspominać będziemy ; poniedziałek – św. Jana z Dukli , prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,  ;   czwartek –…

13 Niedziela Zwykła

1.Przeżywamy kolejną  Niedzielę Synodalną. „Niedziela głównym wydarzeniem Ewangelizacyjnym w parafii”  Bóg daje nam niedzielę, a w niej niedzielną Eucharystię, aby na chwilę oderwać nas od trudów codzienności i wprowadzić w głębszą relację z Nim samym i ze wspólnotą Kościoła.  O 16.00 nieszpory i Msza św. 2. Informujemy   że   w okresie wakacyjnym  w dni powszednie jest…

12 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy Niedzielę w Oktawie Uroczystości Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna po Sumie. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni. 2.Dziś również w naszym dekanacie uroczystość odpustowa w parafiach ;  Brzeznej i Tęgoborzu. 3. Dziś we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji   po Mszach Świętych   śpiewamy suplikacje…