+

27 Niedziela Zwykła

 1.  W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św. Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla ojców i matek.  2. Zapraszamy codziennie na modlitwę różańcową…

26 Niedziela Zwykła

1. Niedziela Synodalna  2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg. Nabożeństwo różańcowe z komunią św. w…

25 Niedziela Zwykła

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe 2. Przeżywamy 25 Niedzielę Zwykłą. Jest to Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość w naszych rodzinach….

24 Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów….

23 Niedziela Zwykła

 1.  Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.  2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego…

22 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy   Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Pocieszenia, która jest okazją do wielkiego dziękczynienia  za wszelkie doznane łaski. . Msze św. o godz.7.00,  900 ; SUMA ODPUSTOWA z procesją godz. o 1100 pod przewodnictwem O. bernardyna  Macieja Fryzowicza z Tarnowa   , po południu o godz. 16.00 Msza św.  .    2. Dziś   o godzinie 14.00…

21 Niedziela Zwykła

1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach. 2. Od przyszłej niedzieli 1 września Msze św. rano i wieczorem. 3. W tym tygodniu Msze św.   o godz. 6.30;…

20 Niedziela Zwykła

1. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i o godz. 16.00 z Nieszporami. Dziś uroczystość odpustowa w Parafii św. Heleny w Nowym Sączu a także w tygodniowy odpust w Pasierbcu oraz od środy w N. Sączu u księży Jezuitów. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 2.  Msze św. w dni powszednie   o godz. 19.00 ,tylko we…

15 Niedziela Zwykła

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. 2. Msze św. w tygodniu ;  w środę i piątek  o 18.00 w pozostałe dni…

14 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy 14 Niedzielę Zwykłą .  O 16.00 nieszpory i Msza św..  2 .Msze św. w tym tygodniu ; poniedziałek, wtorek,  czwartek –  6,30 ;  środa, piątek – 18.00, sobota –  16.30. 3. W tym  tygodniu wspominać będziemy ; poniedziałek – św. Jana z Dukli , prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,  ;   czwartek –…