+

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej.
Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej  i przedstawić:

  • odpis aktu zgonu z USC;
  • dane personalne zmarłego;
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem: pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał;

Gdy zajdzie taka potrzeba, na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii;

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej podczas pogrzebu.