+

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020

1. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! „  Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Na zakończenie Mszy Świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby za jej…

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w…

Niedziela Zmartwychwstania

1. Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i o godz. 16.00  . 2. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu…

Wielki Czwartek

WIELKI CZWARTEK W Wielki Czwartek Kościół gromadzi się na Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Wspominamy ustanowienie Eucharystii, czyli Mszy św. oraz Komunii św., której tak bardzo nam w tym czasie pandemii brakuje. Jezus ustanowił również kapłaństwo i zostawił nam w geście obmycia nóg przykazanie braterskiej miłości. W tym roku…

Niedziela Palmowa 05.04.2020

1.  Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. 2. W związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. 3. Wzywamy Was    do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za…

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu…

5 Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE Parafia Matki Bożej Pocieszenia – Trzetrzewina 5 Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.20 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego.   Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawienia w domach nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich…

Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku

Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku: „Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób…

INFORMACJE PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

! ! ! ! ! INFORMACJE PARAFII Matki Bożej Pocieszenia W Trzetrzewinie W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM /opracowane na podstawie zarządzeń państwowych i Dekretu Biskupa Diecezjalnego/ Wszyscy wierni są zwolnieni z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. nie popełniają grzechu ciężkiego. APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej…

TRANSMISJE MSZY ŚW.:

TRANSMISJE MSZY ŚW.: Niedziela,    7:00 – TVP 1 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy 9:30 – Telewizja TRWAM 11.00 – TVP 1 13:00 – TVP POLONIA Poniedziałek    – niedziela 7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1 Poniedziałek,   – piątek,    20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo…