+

Uroczystość Bożego Ciała – 03.06.2021

Kategorie: Parafialne

 1. W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa chcemy publicznie wyrazić naszą wiarę i radość z tego, że Pan Jezus pozostał z nami na zawsze w sakramentalnym znaku Eucharystii. Chcemy za tę obecność dziękować i tą obecnością się karmić i umacniać.

 Po Mszy Świętej o godz. 10.00 wyruszy uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, by prosić Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie o Jego łaski i błogosławieństwo w naszym życiu, w naszych rodzinach ,w naszej pracy, w naszej nauce i w naszym odpoczynku.

Procesja będzie z zachowaniem wytycznych epidemicznych, tzn. zachowując dystans 1,5m lub nosząc maseczkę.

2. Już teraz pragniemy serdecznie podziękować za udział w świętej liturgii, za jej przygotowanie, za wspólny śpiew oraz za przygotowanie ołtarzy, niesienie sztandarów, chorągwi i feretronów, udekorowanie domów i trasy procesji, dziewczynkom za sypanie kwiatów. Dziękujemy wszystkim za tę wspólną wielką manifestację naszej wiary, naszej przynależności do Chrystusa Pana.

3. Po południu msza św. o godz. 16.00.

4. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary, przeznaczone na hospicja i dzieła charytatywne w diecezji.

5.  Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała.   Zapraszamy o godz. 18.00  na Mszę św. i eucharystyczną procesję wokół naszej   świątyni  .

6. Porządek procesji;  Asysta niosąca krzyż ; Ministranci ; Sztandary ( młodzieńcy)   ; Feretrony ;  Figury;  Dzieci dzwoniące i sypiące kwiaty ;   Dzieci w strojach komunijnych   ; Lektorzy  ;   Celebrans z Najś. Sakramentem   ; Lud Boży.