+

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.   Msze św. w kościele…

30 Niedziela Zwykła

1. Dziś   uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego .  Dziękujemy za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia oraz utrzymania.  2. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w naszej parafii  we wtorek od godz. 15.30 –18:00  ( przerwa od 16.30 do 17.00) , a ponadto – codziennie rano i…

29 Niedziela Zwykła

1. Dziś rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Ofiary składane…

28 Niedziela Zwykła

W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji. Dziś wybieramy posłów i senatorów do…

27 Niedziela Zwykła

 1.  W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św. Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla ojców i matek.  2. Zapraszamy codziennie na modlitwę różańcową…

26 Niedziela Zwykła

1. Niedziela Synodalna  2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg. Nabożeństwo różańcowe z komunią św. w…

25 Niedziela Zwykła

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe 2. Przeżywamy 25 Niedzielę Zwykłą. Jest to Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość w naszych rodzinach….

24 Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów….

23 Niedziela Zwykła

 1.  Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.  2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego…

22 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy   Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Pocieszenia, która jest okazją do wielkiego dziękczynienia  za wszelkie doznane łaski. . Msze św. o godz.7.00,  900 ; SUMA ODPUSTOWA z procesją godz. o 1100 pod przewodnictwem O. bernardyna  Macieja Fryzowicza z Tarnowa   , po południu o godz. 16.00 Msza św.  .    2. Dziś   o godzinie 14.00…