+

Nabożeństwo czterdziestogodzinne 27.02 – 01.03.2022

Adoracja   niedziela 27 lutego  wg następującego porządku: 12.00 – 13.00 –  Młodzież   –  przewodniczy Grupa Młodzieży. 13.00 – 14.00 – Trzetrzewina:   – Centrum 14.00 – 15.00 –  Trzetrzewina    –   domy koło cmentarzy. 15.00 – 16.00 –  Biczyce Dolne od zakrętów, Górne,                            Trzetrzewina  (domy wzdłuż drogi do kościoła). 16.00 –           Nieszpory i Msza św….

7 Niedziela Zwykła 20.02.2022

1. Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu (kolekta mszalna). Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego tygodnia. 2. Msze św. w dni powszednie : o 6.30 – poniedziałek, wtorek,…

6 Niedziela Zwykła

  1. Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności. 2. Msze św. w dni powszednie : o 6.30 – poniedziałek, czwartek i sobota; o godz. 17.30-  wtorek,  środa…

5 Niedziela Zwykła 06.02.2022

1.     Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań. Po prymarii zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek.  2. Msze św. w dni powszednie : o 6.30 – poniedziałek, wtorek, czwartek i…

4 Niedziela Zwykła 30.01.2022

1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka. 2. Msze św. w…

3 Niedziela Zwykła 23.01.2022

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze…

2 Niedziela Zwykła 16.01.2022

1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna). 2.Dziś na Mszy św. o 11.00  ze śpiewem kolęd wystąpi  zespół „Confessio” z Limanowej.    3. W tygodniu…

Święto Chrztu Pańskiego 09.01.2022

1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jest to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z…

Objawienie Pańskie 06.01.2022

1. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezusowi. Syn Boży przeszedł na świat, aby zbawić wszystkich. Jego orędzie zbawienia kierowane jest do wszystkich ludów, narodów i języków. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła dzisiaj sprawowane będą według porządku niedzielnego. 2. Pobłogosławioną kredą…

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 02.01.2022

 1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim.    2. W tygodniu w dni powszednie Msze św.   o godz. 6.30 ; tylko w I piątek 6.30 i 17.30.   3. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli…