+

15 Niedziela Zwykła

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. 2. Msze św. w tygodniu ;  w środę i piątek  o 18.00 w pozostałe dni…

14 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy 14 Niedzielę Zwykłą .  O 16.00 nieszpory i Msza św..  2 .Msze św. w tym tygodniu ; poniedziałek, wtorek,  czwartek –  6,30 ;  środa, piątek – 18.00, sobota –  16.30. 3. W tym  tygodniu wspominać będziemy ; poniedziałek – św. Jana z Dukli , prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,  ;   czwartek –…

13 Niedziela Zwykła

1.Przeżywamy kolejną  Niedzielę Synodalną. „Niedziela głównym wydarzeniem Ewangelizacyjnym w parafii”  Bóg daje nam niedzielę, a w niej niedzielną Eucharystię, aby na chwilę oderwać nas od trudów codzienności i wprowadzić w głębszą relację z Nim samym i ze wspólnotą Kościoła.  O 16.00 nieszpory i Msza św. 2. Informujemy   że   w okresie wakacyjnym  w dni powszednie jest…

12 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy Niedzielę w Oktawie Uroczystości Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna po Sumie. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni. 2.Dziś również w naszym dekanacie uroczystość odpustowa w parafiach ;  Brzeznej i Tęgoborzu. 3. Dziś we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji   po Mszach Świętych   śpiewamy suplikacje…

Uroczystość Trójcy Świętej

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga.  Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. 2. Dziś przeżywamy po raz kolejny Diecezjalne Święto Rodziny na starosądeckich Błoniach. Módlmy się za rodziny, by były wciąż miejscem,…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.   2. Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, …

7 Niedziela Wielkanocna Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

 1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus   wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim. Dziś po prymarii zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek. 2. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha…

6 Niedziela Wielkanocy

1. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem.    2. Dziś w niedzielę 26 maja br.  odbywają się wybory do   Parlamentu Europejskiego. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy…

5 Niedziela Wielkanocna

1.  Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. 2. Dziś dzieci z klasy IV   przeżywają I rocznicę Komunii Św. . Prosimy o modlitwę w intencji dzieci ich rodziców i rodziców chrzestnych. 3….

4 Niedziela Wielkanocy

1. Dziś zakończenie Misji Świętych.  O. Antoni i O. Kazimierzu  przypomnieliście  nam o wielkim darze naszego chrześcijańskiego wybrania przez Boga oraz   posialiście dobre ziarno, my zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, by wydało dobry plon.     Zapewniamy Was o naszej modlitewnej pamięci, którą będziemy Was otaczać.    2. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o…