+

HISTORIA

 1. Wieś i parafia
 2. Kościół parafialny
  • Ołtarz główny
  • Ołtarze boczne
  • Ambona i chrzcielnica
  • Sklepienie i witraże
  • Kaplica Matki Bożej Fatimskiej
  • Tablice pamiątkowe
 3. Dzwonnica
 4. Ogrodzenie
 5. Cmentarze parafialne

1.    Wieś i parafia

Wieś Trzetrzewina została założona w listopadzie 1353r. przez króla Polski Kazimierza Wielkiego. Nazwa „Trzetrzewina” wywodzi się od gnieżdżących się w lasach królewskich cietrzewi.  Życie religijne mieszkańców wsi związane było z Parafią św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu, której istnienie datuje się na rok 1014, za czasów króla Bolesława Chrobrego. Do parafii w Podegrodziu należały sąsiadujące z Trzetrzewiną wioski Biczyce i  Niskowa.

Biskup tarnowski Leon Wałęga w 1910r. utworzył w Trzetrzewinie niezależną od parafii Podegrodzie ekspozyturę, a parafię erygował 10 maja 1925r. Odpust parafialny wypada w I niedzielę września.  

2.    Kościół  p.w. Matki Boskiej Pocieszenia

Zbudowany w latach 1911 – 1912 według projektu architekta Adolfa Juliusza Stapfa  przez budowniczego Jana Krajewskiego. Kościół konsekrował ks. bp Edward Komar 10 czerwca 1924r.

Kościół wybudowany jest w stylu neogotyckim, jednonawowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Budowany był z cegły z użyciem żelbetu, tynkowany, kryty dachówką wymienioną z czasem na blachę miedzianą. Przy prezbiterium przybudowana jest prostokątna zakrystia, przy nawie symetrycznie kruchta i niewielka kapliczka, od frontu niewielki przedsionek. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo – żebrowymi. Chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach. Okna ostrołukowe.
Na zewnątrz korpus ujęty niewydatnymi szkarpami. Dach siodłowy o jednej kalenicy, na skrzyżowaniu ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona wysoką iglicą.

a. Ołtarz główny

Ołtarz główny wykonany jest w stylu późnobarokowym zapewne XIX w., przeniesiony z Podegrodzia.W ołtarzu od góry umieszczono rzeźbę Boga Ojca, który w prawej dłoni trzyma kulę ziemską, natomiast lewą ma skierowaną ku ludziom.Poniżej znajduje się obraz św. Józefa trzymającego Dziecię Jezus w swoich rękach zapewne z 2 poł. XIX w. Centralnie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Patronki Parafii z 1911r.Stałym miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu jest tabernakulum umieszczone poniżej obrazu Matki Bożej.  

b.      Ołtarze boczne

Wykonane w stylu neogotyckim przed 1914r., sprowadzane z Tyrolu. Po lewej stronie ołtarz z rzeźbioną figurą Najświętszego Serca Jezusa. Ołtarz dopełniają postacie świętych Piotra i Pawła oraz adorujące i wielbiące Chrystusa aniołki. Powyżej mensy ołtarza znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia Chrystusa. Od lewej: zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, modlitwa Jezusa w Ogrójcu, ukrzyżowanie Chrystusa, dzieciństwo Jezusa w Nazarecie w obecności św. Józefa. W antepedium artysta przedstawił Ostatnią Wieczerzę Chrystusa ze swoimi uczniami. Po prawej stronie ołtarz Przemienienia Pańskiego z Chrystusem w chwale w obecności Mojżesza i Eliasza oraz umieszczonych klęczących poniżej apostołów Piotra, Jakuba i Jana. W ołtarzu aniołki   i figura św. Antoniego Padewskiego, trzymającego na ręku Dziecię Jezus. Powyżej mensy ołtarza ewangeliczne sceny z życia Jezusa. Od lewej: chrzest Jezusa w Jordanie, narodzenie Jezusa, Jezus z uczniami w Emaus, zmartwychwstanie.
W antepedium słowa: „Panie dobrze jest nam tu być”.

Ambona i chrzcielnica

Ambona neogotycka sprzed 1914r., ze strzelistą wieżyczką. Pod wieżyczką gołębica –    symbol Ducha Św., a poniżej tablice Dekalogu. Z zewnątrz ambony postaci świętych;  św. Hieronima (z lwem), św. Ambrożego (z ulem) i św. Augustyna (z sercem)  w otoczeniu Jezusa – Alfy i Omegi.

Chrzcielnica w prezbiterium marmurowa z rzeźbą na pokrywie przedstawiająca chrzest Jezusa w Jordanie.  

c.       Sklepienie i witraże

W łukach żebrowych sklepienia postaci ewangelistów z atrybutami. Św. Mateusz z aniołem, św. Marek z lwem, św. Łukasz z wołem i św. Jan z orłem.

Okna kościoła od 1983r. wypełniają witraże. W prezbiterium przedstawiają świętych Piotra, Pawła, Andrzeja i Jana. W transepcie św. Grzegorza i św. Kingę, pod chórem św. Helenę i św. Władysława, na chórze św. Wincentego i św. Józefa.  

d.      Kaplica Matki Bożej Fatimskiej

Po lewej stronie niewielka kaplica ku czci Matki Bożej Fatimskiej, która w  parafii jest czczona od 1996r. Nad drzwiami kaplicy scena przedstawiająca Papieża Jana Pawła II oddającego hołd Pani Fatimskiej.  

e.         Tablice pamiątkowe

Pod chórem muzycznym umieszczone są tablice pamiątkowe.

Jedna  poświęcona jest księżom proboszczom parafii, którzy już odeszli do Pana.

ks. Infułat Roman Mazur – budowniczy kościoła, kolejni:
ks. Józef Kloch,
ks. Józef Bardel
(spoczywający na parafialnym cmentarzu),
ks. Stanisław Żurek,
ks. Stanisław Pieprznik
(również spoczywający na cmentarzu parafialnym).

 • Druga tablica z wyrzeźbionym kontynentem afrykańskim upamiętnia rodaczkę, misjonarkę s. Czesławę Lorek, która pracując w Demokratycznej Republice Konga (1984 – 2003) została zamordowana.
 • Naprzeciw kaplicy Matki Bożej Fatimskiej ;

              Popiersie bł.  Jana Pawła II wmurowane w 01.05.2011 .r.,

powyżej patronka młodzieży –  bł. Karolina Kózkówna.

W prezbiterium   obraz Jezusa Miłosiernego 

3.    Dzwonnica

Wybudowana w roku 2008 r.  Na dzwonach przeniesionych ze „starej” dzwonnicy  widnieją napisy;

 1.     „ IMIĘ MOJE MARYJA „

MATKO POCIESZENIA WEJDZ W RODZINY NASZE 

ŚWIĘTY POKÓJ BOŻY W KAŻDE WNIEŚĆ PODDASZE

WIARĘ OJCÓW, MIŁOŚĆ MATEK I NIEWINNOŚĆ RATUJ DZIATEK.  

             WYKONANO W ROKU JUBILEUSZOWYM

 

2. SANCTE JOSEPH- ORA PRO NOBIS’

 

3. „ IMĘ MOJE STANISŁAW BP”

W SMUTKU , CHOROBIE , W ŻYCIU I PRZY ZGONIE

MÓD SIĘ ZA NAMI ŚWIĘTY NASZ PATRONIE

 WYKONANO W ROKU JUBILEUSZOWYM 1979

 1. 4.    Ogrodzenie

Teren kościoła ogrodzony, w bramie głównej od 1980r. figury św. Józefa,
św. Stanisława Biskupa, św. Pawła i św. Piotra.

 1. 5.    Cmentarze parafialne

Do cmentarzy prowadzi  chodnik i asfaltowa droga .

W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz tzw. „stary”. W latach 2009 – 10 dokonano wymiany całego ogrodzenia, a w lipcu 2011r. postawiono krzyż przypominający wiernym
o miłosierdziu Bożym i zbawieniu wiecznym, które przez ten znak wiary się wyraża.

„Nowy” cmentarz z Kaplicą Cmentarną pw. Zmartwychwstania Pańskiego położony jest przy drodze na Krasne Biczyckie. Kaplica budowana w latach 1991- 1993 została poświęcona przez  biskupa Władysława Bobowskiego 1 listopada 1993r. W latach 2010- 11 dokonano wymiany bramy głównej i  ogrodzenia od drogi. Przy cmentarzu utworzono parking.             Od 17 lipca 1994r. w parafii odbywa się letnia uroczystość za zmarłych spoczywających na parafialnych cmentarzach. Wierni gromadzą się na procesji za zmarłych i sprawowanej  w kaplicy Mszy św.

opracowała; Maria Stefańska

Źródła:

 1. Kronika Parafialna;
 2. Ks. J. Rzepa (red.), Rocznik Diecezji Tarnowskiej, 1972, s. 337.
 3. U. Janicka, Krzywda, Patron – Atrybut – Symbol, Poznań 1993.

Staraniem ks. Antoniego Antałkiewicza, proboszcza w Podegrodziu oraz biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi w sierpniu 1910r. biskup Wałęga utworzył w Trzetrzewinie samodzielną ekspozyturę i zlecił ks. Romanowi Mazurowi budowę kościoła.

Utworzona w Trzetrzewinie ekspozytura niebawem stała się ośrodkiem filialnym i obejmowała: Trzetrzewinę, Biczyce Górne (Polskie), Biczyce Dolne (Niemieckie) i Krasne. Szymanowice i Niskowa oparły się początkowo, nie wzięły udziału w budowie kościoła w Trzetrzewinie i należały nadal do parafii w Podegrodziu. Dopiero w 1913 r. biskup Leon Wałęga z własnej inicjatywy przyłączył obydwie wsie do parafii w Trzetrzewinie, która to pełne prawa parafialne otrzymała w dniu 10.05.1925 r. Nieco wcześniej (10.04.1924) biskup pomocniczy tarnowski dokonał konsekracji kościoła w Trzetrzewinie pod wezwaniem M.B. Pocieszenia.

Z parafii pochodzą kapłani

 • O. Ignacy Smaga TCh – Australia
 • Ks. Eugeniusz Lorek     – generał Instytutu Zakonnego Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego – Częstochowa- Rzym
 • Ks. Kazimierz Lorek – Warszawa
 • O. Paweł Jurkowski CSsR – Orenburg – Rosja
 • Ks. Jan Lorek – Rzym
 • Ks. Krzysztof Ceglarz – Brzesko
 • Ks. Paweł Zawiślan

Siostry zakonne:

 • S. Janina Wnęk OSU – Poznań
 • S. Weronika Lorek Sł. BDNP – Żabno
 • S. Kazimiera Zając Karmelitanka Dz.J – Czerna
 • S. Maria Gałęziowska Sł. BDNP – Boliwia
 • S. Maria Jojczyk SSND – Nowy Sącz
 • S. Urszula Lorek SSPC – Rzym
 • S. Błażeja Teresa Stefańska Karmelitanka Dz.J – Przełożona Generalna- Marki k/Warszawy
 • S. Arnolda, Weronika Dulak Karmelitanka Dz.J – Wielogłowy
 • S. Maria, Kinga Krzyształ  CR – Częstochowa