+

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce do którego dążymy krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. 2. Dziś rocznica objawień…

6 Niedziela Wielkanocna

1. Dziś po prymarii zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek. 2. Nabożeństwa majowe będą odprawiane codziennie po Mszy o godz. 18.00 a w niedziele o godz. 16.00. Bierzmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. 3. Od jutra do środy…

5 Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj, z inicjatywy MIVA Polska, modlimy się za kierowców i innych użytkowników dróg, przypominając sobie obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego, jako fundamentu bezpieczeństwa. 2. Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej….

4 Niedziela Wielkanocy

1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. 2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele….

3 Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, które pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu. 2. Jutro o godz. 18.00 młodzież kl. III gimnazjum przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania…

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. św. Jan Paweł II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! „ O godz. 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.   Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas…

Poniedziałek Wielkanocny

1. Dzisiaj i przez cały tydzień oktawy Wielkanocy Kościół świętuje największe i podstawowe prawdy naszej chrześcijańskiej wiary. Włączmy się także całym sercem w przeżywanie wielkanocnej radości.   2. Dzisiaj przypada 13. rocznica przejścia do domu Ojca papieża Polaka św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za jego życie i dzieło. Módlmy się za jego wstawiennictwem w…

Niedziela Zmartwychwstania

Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i o godz. 16.00 .   W dzień Zmartwychwstania Pańskiego nawiedzimy groby naszych zmarłych na cmentarzach, aby wyrazić naszą wiarę, że i oni zmartwychwstaną i w ten szczególny dzień przyjdźmy im z modlitewną pomocą.   Jutro drugi dzień Świąt. Składka przeznaczona będzie na KUL…

Triduum Sacrum

    ŚWIĘTE       TRIDUUM      PASCHALNE   WIELKI CZWARTEK rozpoczyna się Triduum Paschalne , wspominamy Ostatnią Wieczerzę i dziękujemy Chrystusowi Panu za ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Podczas ofiarowania dzieci złożą w darze Wielkopostne skarbonki Miłosierdzia na  pomoc i leczenie dzieci oraz osób starszych….

Niedziela Palmowa

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Poświęcenie palm i procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11.00. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest jako jałmużna postna na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa,…