+

Uroczystość Trójcy Świętej

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga.  Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. 2. Dziś przeżywamy po raz kolejny Diecezjalne Święto Rodziny na starosądeckich Błoniach. Módlmy się za rodziny, by były wciąż miejscem,…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.   2. Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, …

7 Niedziela Wielkanocna Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

 1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus   wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim. Dziś po prymarii zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek. 2. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha…

6 Niedziela Wielkanocy

1. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem.    2. Dziś w niedzielę 26 maja br.  odbywają się wybory do   Parlamentu Europejskiego. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy…

5 Niedziela Wielkanocna

1.  Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. 2. Dziś dzieci z klasy IV   przeżywają I rocznicę Komunii Św. . Prosimy o modlitwę w intencji dzieci ich rodziców i rodziców chrzestnych. 3….

4 Niedziela Wielkanocy

1. Dziś zakończenie Misji Świętych.  O. Antoni i O. Kazimierzu  przypomnieliście  nam o wielkim darze naszego chrześcijańskiego wybrania przez Boga oraz   posialiście dobre ziarno, my zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, by wydało dobry plon.     Zapewniamy Was o naszej modlitewnej pamięci, którą będziemy Was otaczać.    2. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o…

3 Niedziela Wielkanocy

 1. Dziś rozpoczynamy Misje Święte ,to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Prosimy o modlitwę na ten szczególny czas ewangelizacji, za Ojców misjonarzy i za naszą Rodzinę Parafialną. Serdecznie  dziękujemy   Parafianom z Trzetrzewiny – Łysa Góra   za demontaż ołtarzy: ciemnicy i Grobu Pańskiego. PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH NIEDZIELA 05 maja 2019 r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI…

Niedziela Miłosierdzia

1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Na zakończenie Mszy Świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby za jej odmówienie  dostąpić odpustu zupełnego.  O godz….

Poniedziałek Wielkanocny

1. Dzisiaj i przez cały tydzień oktawy Wielkanocy Kościół świętuje największe i podstawowe prawdy naszej chrześcijańskiej wiary. Włączmy się także całym sercem w przeżywanie wielkanocnej radości. 2. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 3. W środę  o godz….

Niedziela Palmowa

 1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Poświęcenie palm i procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11.00….