+

7 Niedziela Zwykła 19.02.2023

Kategorie: Parafialne

1. Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.  

2. Dziś w poniedziałek i wtorek Nabożeństwo    40-godzinne  , które jest wynagrodzeniem za grzechy pijaństwa i inne grzechy. Według   porządku podanego w ubiegłą niedzielę. 

3. Msze św. w dni powszednie : poniedziałek, wtorek –  godz. 14.00 i 17.30 ;

 piątek –  godz.17.30 ;  –  i czwartek i sobota  –  godz. 6.30.

4. Kończy się już tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte o godz.   7.00,     9.00    i    17.30.       

Składka  w tym dniu   przeznaczona na cele charytatywne.  

 Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu.   Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

5. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są  wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.    Przypominam też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.

6. W Środę Popielcową rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.

 7. Nabożeństwo Drogi krzyżowej  w piątki : dla dorosłych o godz.17.00  dla młodzieży o 20.00 ;  w sobotę o godz.11.00 dla dzieci. 

8. w sobotę o godz. 10.00 spotkanie chętnych do śpiewania dzieci z kl. II , IIIi innych  – śpiew poprowadzi p. Ewa Jurkowska.

8. W przyszłą niedzielę będziemy gościć o. Pawła Opiołe pochodzącego ze Słopnic misjonarza ze Zgromadzenia Kombonianów  pracował 10 lat w Zambii, prowadzi animacje misyjne rozprowadza czasopisma misyjne, gadżety zrobione przez dzieci w Afryce.

9. W niedziele  Wielkiego Postu po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa;  Gorzkie Żale i Msza  św..  Kazania pasyjne w tym roku będzie głosił  Ks. mgr Marek Czerwiński  – wikariusz  .

10. Caritas Diecezji Tarnowskiej włącza się w ogólnopolską akcję PACZKA DLA UKRAINY. Jest to akcja pomocowa skierowana przede wszystkim do rodzin, które pozostają w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia, a trudne do zakupienia na miejscu w sytuacji wojny. Paczki te będą przygotowywane we wszystkich parafiach. Paczka nie powinna przekroczyć 17 kg. Powinny się w niej znaleźć określone produkty. Listę tych produktów można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii lub otrzymać w kancelarii. Można indywidualnie taką paczkę przygotować lub też dostarczyć poszczególne artykuły do naszej parafii. Paczki i artykuły będziemy zbierać na plebani od środy popielcowej do piątku 2 marca w godz. od 9:00 do 13:00. 

Adoracja 20(poniedziałek) i 21(wtorek) lutego 2023

wg następującego   porządku:

14.00  – Msza św. i rozpoczęcie Adoracji

Godzina   Poniedziałek 20.02.23    Wtorek 21.02.23  
14.00    I i II Krasne Biczyckie   Trzetrzewina: Niwy-   Nakle – Zadziele
15.00    Trzetrzewina:    Zagrody – Wieś  ,Uczniowie Kl. VIII , Kl.VII i l. VI.Biczyce Górne –od Kasieczki ,Folwark i domy do p. Matrasów. Uczniowie    Kl.V,  IV,  III.
16.00  Trzetrzewina : Domy od szkoły do St. Zawiślana Trzetrzewina: Stara droga od p. Dariusza         Kowalczyka do Tadeusza Leśniaka .
17.00  Trzetrzewina –   Nad Zakrętami  – Łysa Góra- Trzetrzewina : Krasne Potockie domy wzdłuż drogi – nad Klęczanami
  17.30              NIESZPORY   i   MSZA      ŚWIĘTA