+

Niedziela Palmowa

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Poświęcenie palm i procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11.00. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest jako jałmużna postna na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa,…

5 Niedziela Wielkiego Postu

1. Piąta niedziela Wielkiego Postu zmienia  charakter tego okresu na bardziej pasyjny  . Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali.     2.Dziś zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych. Msze św. o godz. 7.00   ; 9.00 i o 11.00….

4 Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE Parafia Matki Bożej Pocieszenia – Trzetrzewina. 4 Niedziela Wielkiego Postu – 11.03.2018   Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa,…

3 Niedziela Wielkiego Postu

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.   Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i o 11.00. Po południu o godz. 14.30…

2 Niedziela Wielkiego Postu

Dziś przeżywamy 9 Niedzielę Synodalną.   Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne.   Po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i…

6 Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących.   Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.   Dziś rozpoczyna się 40-godzinne…

5 Niedziela Zwykła

Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni. Dziś po mszy św. o godz. 7.00 zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek .   Msze św. dni powszednie Msze św. rano…

4 Niedziela Zwykła

1.  Dziś Światowy Dzień Chorych na Trąd.      2. Msze św. dni powszednie Msze św. rano  o godz. 6.30 .     3. Dyrekcja , Wychowawcy i uczniowie klas I , II i III   zapraszają starszych na uroczystość Dnia Seniora połączoną ze wspólnym śpiewem kolęd w środę  o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej w…

3 Niedziela Zwykła

1.Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.   W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom,…

2 Niedziela Zwykła

Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.   Dziś serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na wspólne kolędowanie z Julką Kowalczyk , połączone z modlitwą do Nowonarodzonego Jezusa o jej uzdrowienie…