+

Uroczystość Wszystkich Świętych

Kategorie: Parafialne

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.  

Msze św. w kościele o godz.: 7.00; 9.00; 11.00. 

Po południu o godz. 14.00 Msza św. za wszystkich zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach, następnie procesja żałobna.

 2. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

3. Dziś przy wejściach do cmentarzy zbierane są ofiary  na prace remontowe starego gmachu WSD   w Tarnowie.

4. Jutro Dzień Zaduszny. W tym dniu  modlimy się za zmarłych .  Msze św. o godz.:  7.00 , 9.00  i 16.00 . Po Mszy św. o godz. 9.00 procesja na cmentarze.  Przed każdą Mszą św. wypominki za zmarłych. 

5. Różaniec w miejscu rozstrzelania Polaków w lesie na Litaczu o godz. 14.00.   Zapraszamy na modlitwę wszystkich mieszkańców.