+

Wyniki – XXI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych- Trzetrzewina

Kategorie: Parafialne

XXI Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych – rozdanie nagród
Jednym z największych i najciekawszych przeglądów twórczości ludowej w gminie Chełmiec jest konkurs palm wielkanocnych. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu wraz z Parafiami z terenu Gminy i Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. W tegorocznym konkursie zgłoszonych zostało 228 palm wykonanych przez 340 mieszkańców parafii (o 26 palm więcej niż w 2014 roku):
• pw. Św. Heleny, Chełmiec – 27 ;
• pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Paszyn – 53
• pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Piątkowa – 4
• pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego, Librantowa – 8
• Kaplica w Januszowej – 9 ;
• pw. Wniebowzięcia NMP , Wielogłowy – 12
• pw. Matki Bożej Pocieszenia ,
• Trzetrzewina – 16
• pw. Św. Stanisława Kostki, Niskowa – 8
• pw. NMP Królowej Polski, Świniarsko – 11
• pw. NMP, Chomranice – 20 ;
• pw. Niepokalanego serca NMP, Marcinkowice – 60
Finał konkursu odbył się w ZS w Chełmcu w dniu 10 kwietnia 2015 roku i poprowadził go Dariusz Ryś. Samo wręczenie naród laureatom odbyło się w obecności wójta gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego, p.o. Dyrektora GOK Artur Boruty oraz radnego gminy Chełmiec Jana Mroza. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
TRZETRZEWINA ; w kategorii palm wysokich:
6 równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne otrzymują:
1. Mateusz Góra ;
2. Piotr Góra ;
3. Wiktoria Leśniak ;
4. Krystian Sowiński ;
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzetrzewina i Biczyce Górne „Inwencja” ;
6. Szymon Jacak
III miejsce i nagrody rzeczowe otrzymują:
Katarzyna Fałowska, Piotr Fałowski
w kategorii palm średnich i małych:
2 równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne otrzymują:
1. Patrycja Leśniak ;
2. Wioleta Leśniak
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje:
1. Anna Sowińska -Szabla
3 równorzędnych III miejsc i nagrody rzeczowe otrzymują:
1. Anna Rojek z dziadkiem
2. Kornel Szabla ;
3. Bastian Szabla
2 wyróżnienie otrzymują:
1. Urszula Jachymiak brak bazi, barwione trawy
2. Monika Hopek
Dyplom za udział otrzymuje;
Aleksandra Jojczyk