+

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Kategorie: Parafialne

1.     Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ,jest misyjnym Dniem Chorych, którego szczególną Patronką jest Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzień modlitw za Kościół w Chinach, w Kazachstanie. Zachęcamy wiernych chorych parafian do modlitwy za misjonarki i misjonarzy również za Ojca Pawła Kucharskiego CM misjonarza pracującego w Szortandy w  Kazachstanie obecnego dziś w naszej parafii . O godz. 16.00 Nabożeństwo majowe i Msza św.

2.     Uroczystość ,kończy okres Wielkanocny i czas Komunii św. Wielkanocnej.

 3.     W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominać będziemy: Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP – Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, i o godz. 18.00. ; wtorek- św. Filipa Nereusza, prezb. ;   czwartek- święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; piątek – św. Urszuli Ledóchowskiej, zak .

 4.     We wtorek przypada Dzień Matki ,ten dzień  zwraca uwagę na to, jak matki poświęcają się dla swoich rodzin ,  ma również zbliżać rodziców do swoich dzieci. Wiersz  „Matczyne serce” ; Tak bardzo kochać potrafi Matka  –  miłością piękną, jak kwiat w zieleni – Tylko czy każdy z nas do ostatka – to Jej uczucie umie docenić? Zapraszamy  o godz. 18.00 na nabożeństwo w intencji  wszystkich matek.  

 5.     W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Św.  

 6.     Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, w związku z tym prosimy o przygotowanie ołtarzy parafian z następujących rejonów :

I Ołtarz –   Trzetrzewina od p. Anny Leśniak do p. Stefana Leśniaka.

II Ołtarz – Biczyce Dolne od zakrętów w górę od p. Michała Mroza do p. Marka Dunikowskiego.

III Ołtarz – Trzetrzewina od p. Tadeusza Leśniaka – p. Władysława Czaji .  

IV Ołtarz – Trzetrzewina Zadziele od p. Janiny Pietrzyk do p. Jana Jurczaka.  

W środę  po wieczornym  nabożeństwie zapraszamy przedstawicieli przygotowujących ołtarze na   spotkanie na którym będą podane hasła poszczególnych Ołtarzy.

 7.     NZOZ „PRAXIS” zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wzroku w Nowym Sączu ul. Św. Heleny dnia 2 czerwca br. od godz.10.00 do 11.00. Numer telefonu do rejestracji 18/4430910    oraz na tablicy ogłoszeń.

8.     Dziękuję za naprawę bramy przy bocznym wejściu do kościoła panom Janowi Leśniakowi z Niw oraz Czesławowi Ledniowskiemu.

 9.     Módlmy się za Ojczyznę w  dniu wyboru Prezydenta naszej Ojczyzny. Jeśli kochasz Ojczyznę drogie Ci są takie wartości jak Rodzina, Etyka, Moralność, Religia oddaj głos. Nie bądź obojętny Ty i Twoja Rodzina. Bóg  Honor, Ojczyzna to wartości naszych Ojców.