+

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2024

Kategorie: Parafialne

1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

Dziś upamiętniamy 21 rocznicę Męczeńskiej śmierci siostry Czesławy Lorek S.C. Gościmy Ks. dr Krzysztof Czermak Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Tarnowskiej. Po Prymarii krótkie spotkanie z Różami Ojców i Matek Animacja Misyjna.

2. Jutro  święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.  Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach . Msze św. 7.00 , 9.00  i 17.00. 

3. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.    

4. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy.  Przypominamy, że kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej.   Po sumie błogosławieństwo dzieci.

W przyszłą niedzielę przypada święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.  

 5. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, w związku z tym prosimy o przygotowanie ołtarzy parafian z następujących rejonów :

I Ołtarz – II Krasne Biczyckie do p. Adama Fałowskiego do p. Jarosława Adamczyka

II Ołtarz – Biczyce Górne od p. Marii Kasieczka do p. Stefanii Matysik.

III Ołtarz – Trzetrzewina od p. Stefana Smagi do p. Mieczysława Mordarskiego.

IV Ołtarz – Trzetrzewina Łysa Góra od p. Marii Lorek – do p. Marty Kamińskiej.

W czwartek po Mszy wieczornej zapraszamy przedstawicieli przygotowujących ołtarze na   spotkanie na którym będą podane hasła na poszczególne Ołtarze. 

s. Czesława Lorek

Siostra Czesława Lorek ze zgromadzenia Sacre Coeur pochodziła z parafii Trzetrzewina, a dokładnie z Biczyc Górnych. Wyjechała na misje do Afryki w 1984 roku.

W liście do przełożonej tak napisała o swojej decyzji: „Z całym zaufaniem oddaję się w ręce Tego, który mnie wybrał, powołał i teraz również kieruje do mnie nowy apel, by złożyć jeszcze większą i całkowitą ofiarę z mego życia, z mej Ojczyzny, by iść do kraju, który On mi wskaże. Ja pragnę jedynie pełnić Jego wolę i odpowiedzieć na Jego wezwanie: »Oto ja, poślij mnie«. Jestem »ubożuchna«, nie mam wiele »pieniążków«, »talentów«, ale wszystkie pragnę oddać na przysporzenie Jemu chwały przez głoszenie i świadczenie całym życiem, że Bóg jest Miłością!”.

Na misjach w ówczesnym Zairze pracowała przez 19 lat. Współsiostry nazywały ją „La Czes”.    

11 maja 2003 r., przed przygotowaniem kościoła na kolejną Mszę św., została napadnięta i pobita. Sprawcą był 18-letni Olivier, jej uczeń, były ministrant, którego przygotowywała do I Komunii św.   Siostry znalazły ją jeszcze żywą.   W szpitalu po odzyskaniu świadomości przebaczyła swojemu oprawcy.    Niestety zmarła 21 maja 2003 roku.

Jeszcze podczas pobytu w rodzinnej Trzetrzewinie w 1991 r. mówiła, że jej powołaniem było złożyć swoje życie na służbę ludziom. „Bóg przyjął moją ofiarę. On mi zaufał i posłał”.

W trzetrzewińskim kościele znajduje się tablica pamiątkowa dedykowana s. Czesławie. O swojej rodaczce uczą się dzieci ze szkoły w Biczycach Górnych, która nosi imię misjonarki 

Tekst jest fragmentem artykułu, który ukazał się w numerze 43/2019 „Gościa Tarnowskiego”.