+

Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2020

Kategorie: Parafialne

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie.

 W dniu dzisiejszym Msze św. w kościele odprawione będą o godz. 7.00,  9.00, 11.00 i 14.00 (za wszystkich zmarłych parafian).   Nie będzie modlitw na cmentarzu.  

 Dziś   po Mszach św. zbierane są ofiary  na utrzymanie WSD   w Tarnowie.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.  Msze św. o godz.:  7.00 , 9.00  i 16.00 .  Przed każdą Mszą św. wypominki za zmarłych.  

Różaniec za Polaków którzy byli rozstrzelani w lesie w Trzetrzewinie będzie w kościele o godz. 15.30.

Naszym bliskim zmarłym możemy przyjść z pomocą zyskując dla nich odpusty, to znaczy darowanie kary czyśćcowej. W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Każdy więc, kto w tym miesiącu nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłego oraz przyjmie Komunię Świętą, wyzbędzie się przywiązania do grzechu oraz pomodli się w intencjach Ojca Świętego może uzyskać odpust zupełny. W pozostałe dni roku, wypełniając te warunki, można zyskać odpust cząstkowy.

3. Różaniec do Granic Nieba – od 2 do 8 listopada: po Mszy wieczornej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza za te, które cierpią z powodu grzechów popełnionych przeciw życiu.

Różaniec Do Granic Nieba to wydarzenie, które może mieć ogromny wpływ na Polskę i polskie rodziny. Wierzymy, że rezultatem tej wielkiej modlitwy Polaków będzie wzmocnienie nadziei, pojednanie i uzdrowienie.

Od naszej wspólnej modlitwy zależy przyszłość naszego kraju.  Już teraz dziękujemy Wam za włączenie się do tej wielkiej i tak bardzo potrzebnej akcji modlitewnej.

4. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.  Do chorych z posługą duszpasterską w I piątek   udamy się   od godz. 8.00

5. Kartki z wypominkami można składać do puszek przy   ołtarzu Przemienienia Pańskiego .

6. Przez cały listopad w dni powszednie o godz. 17,15 będziemy wspólnie modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach.