+

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa 12.05.2024

Kategorie: Parafialne

1.W  uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować tam dla nas miejsce i tam nas wszystkich oczekuje.

2. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.  Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.

3. Dziś też przeżywamy uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej 17 naszych dzieci z klasy trzeciej. Módlmy się za nie, by miały ciągłe pragnienie spotykania się z Panem i przyjmowania Go w Pokarmie Eucharystycznym.  

4. W czasie „Białego Tygodnia” dzieci Pierwszokomunijne przychodzą na godz. 18.00. Jest to czas dziękczynienia za dar Eucharystii. 

5. Jutro przypada 107. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 43. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.  

Zapraszamy na Mszę św. i procesję różańcową o godz. 18:00.  Nabożeństwu przewodniczył będzie ks. Kazimierz Migacz.  O przygotowanie ołtarza  przy kapliczce  prosimy Rodzinę  Szpilowskich.  Figurę  Matki Bożej Fatimskiej poniosą Ojcowie i Matki Dzieci Komunijnych oraz młodzież kl. 8 jako dziękczynienie za przyjęcie sakramentu bierzmowania.

6. W przyszłą niedzielę  o godzinie 9.00 zostanie odprawiona Msza Święta upamiętniająca 21 rocznicę Męczeńskiej śmierci siostry Czesławy Lorek S.C.

Kazania w tym dniu wygłosi Ks. dr Krzysztof Czermak Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Tarnowskiej. Po Prymarii krótkie spotkanie z Różami Ojców i Matek Animacja Misyjna.

7. W przyszłą niedziele uczniowie kl. IV o godz. 11.00 będą dziękować za dar Eucharystii w  I Rocznicę Komunii św. Spotkanie w środę o godz. 18.00.

8. Uroczystości odpustowe ku czci św. Rity w  Jej  sądeckim  Sanktuarium,    w dniach 19 do 22 maja 2023 r.

9. W tym tygodniu czcimy :

 poniedziałek –  Najśw. Marii Panny z Fatimy; wtorek – św. Macieja Apostoła; czwartek – Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski; sobota – św. Stanisława Papczyńskiego, prezb.     

 Wszystkim solenizantom bieżącego tygodnia wśród nich  Pasterzowi  diecezji-Bpowi Andrzejowi oraz p. Organiście oraz Genowefie Jurczak 100-letniej jubilatce życzymy obfitych łask Bożych i  zachęcamy do modlitwy w ich intencjach.

10. Dziękuję : a)  rodzicom dzieci I-komunijnych za przygotowanie kościoła na Uroczystość I Komunii św. oraz  za  dar ołtarza – komplet obrusów  ołtarzowych.