+

Uroczystość Bożego Ciała 16.06.2022

Kategorie: Parafialne

 1. W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa chcemy publicznie wyrazić naszą wiarę i radość z tego, że Pan Jezus pozostał z nami na zawsze w sakramentalnym znaku Eucharystii. Chcemy za tę obecność dziękować i tą obecnością się karmić i umacniać.

2. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 wyruszy uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, by prosić Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie o Jego łaski i błogosławieństwo w naszym życiu, w naszych rodzinach ,w naszej pracy, w naszej nauce i w naszym odpoczynku.

 3. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali dekoracje poszczególnych ołtarzy, a także pomogli w zorganizowaniu procesji.   Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ministrantów, lektorów, całej służby liturgicznej, osób niosących chorągwie, feretrony i inne znaki religijne oraz dziewczynek sypiących kwiatki, za udekorowanie domów. Dziękujemy także   policji za zabezpieczenie trasy naszej procesji. Za wszelkie dobro i pomoc oraz za  tę wspólną wielką manifestację naszej wiary, naszej przynależności do Chrystusa Pana ,wszystkim niech Bóg hojnie wynagradza swoją łaską.      

4. Po południu msza św. o godz. 16.00.

5. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary, przeznaczone na hospicja i dzieła charytatywne w diecezji.

6.  Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała.   Zapraszamy o godz. 18.00  na Mszę św. i eucharystyczną procesję wokół naszej   świątyni  .

7. Porządek procesji;  Asysta niosąca krzyż ; Ministranci ; Sztandary ( młodzieńcy)   ; Feretrony ;  Figury;  Dzieci dzwoniące i sypiące kwiaty ;   Dzieci w strojach komunijnych   ; Lektorzy  ;   Celebrans z Najś. Sakramentem   ; Lud Boży.