+

TRIDUUM SACRUM

Kategorie: Parafialne

ŚWIĘTE    TRIDUUM    PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK rozpoczyna się Triduum Paschalne , wspominamy Ostatnią Wieczerzę i dziękujemy Chrystusowi Panu za ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa.

 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej.  Przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy:

20.00 –   Biczyce Dolne od zakrętów, Górne, Trzetrzewina  (domy wzdłuż drogi do kościoła).

21.00 – I i II Krasne Biczyckie  

22.00 – 23.00 –  Młodzież Szkół Średnich, studiująca i pracująca.

WIELKI PIĄTEK wspominamy zbawczą  mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu.  Proszę o przybranie krzyży przydrożnych i krzyża misyjnego.

Obowiązuje post ścisły i abstynencja. 

Ofiary  składane przy adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej .

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy:

8.00 –   Trzetrzewina: Niwy–   Nakle Zadziele

9.00 –  Trzetrzewina –   Nad Zakrętami  – Łysa Góra

10.00 –  Trzetrzewina:   ZagrodyWieś  

11.00 –  Trzetrzewina : Domy od szkoły do Stanisławy Zawiślan

12.00 –  Trzetrzewina:   – Centrum

13.00 –  Trzetrzewina    –   Domy koło cmentarzy.

14.00 –  Biczyce Górne – Domy od Kasieczki ,Folwark i domy do p. Matrasów.

15.00 –   Trzetrzewina: Stara droga od p. Dariusza     Kowalczyka do Tadeusza Leśniaka

16.00 – 17.30 – Adoracja prywatna

17.30 – Droga Krzyżowa

18.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie:

20.00 – Gorzkie Żale – Adoracja prywatna

21.00 – Trzetrzewina : Krasne Potockie domy wzdłuż droginad Klęczanami

22.00   –  Młodzież Szkół Średnich, studiująca i pracująca.

23.00 – 24.00 – Adoracja prywatna

WIELKA SOBOTA   jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

     Poświęcenie pokarmów: 8.00; 9.00; 10.00, 11.00, 12.00.

                  Adoracja Pana Jezusa przy Grobie:

13.00 –  Biczyce Dolne od zakrętów, Górne   I i II Krasne Biczyckie,   oraz Trzetrzewina  (domy wzdłuż drogi do kościoła)  

14.00 –  Trzetrzewina: Niwy–   NakleZadziele.

15.00 –  Trzetrzewina : Domy od szkoły do Stanisławy Zawiślan;      –   Centrum ;    –   Domy koło cmentarzy.

16.00 – Adoracja prywatna

16.30 – Przerwa na przygotowanie kościoła

 20.00 – LITURGIA  WIGILII   PASCHALNEJ  i  REZUREKCJA.