+

Ogłoszenia Duszpasterskie św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 19.03.2020 r

Kategorie: Parafialne

1. Dzisiejsze święto Świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – ma liturgiczną rangę uroczystości. Święty Józef, obok Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, jest patronem Kościoła powszechnego. Ten tytuł nadał mu papież Pius IX w 1870 roku. Czcimy go jako patrona wszystkich pracujących, małżonków i rodzin chrześcijańskich.

2. Przez wstawiennictwo Świętego Józefa módlmy się szczególnie za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej o to, aby godne wypełniali swoje powołanie. Wokół nas jest tyle codziennych trudności, kłopotów. Warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu polecajmy więc wszystkich cierpiących i konających.

3. Włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania nabożeństwa;   w piątki   Drogi krzyżowej, a w niedziele Gorzkie żale.

Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

4.  Od dziś , aż do ustania epidemii,  każdego dnia o godz. 20.30 , dzwon kościelny będzie nas wzywał , aby w rodzinach   w łączności z duchownymi odmawiać Różaniec –  o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.