+

Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2020

Kategorie: Parafialne

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  

2. W czwartek zakończenie roku 2020 – o godz. 16.00 – Nabożeństwo dziękczynno – błagalne.       

4. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.  

5. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca ,o 17.00 modlitwa różańcowa poprowadzona przez róże  Ojców; Jana Lorka i Stanisława Gałęziowskiego.  

Do chorych udamy się w sobotę 2 stycznia od godz. 8.00.

6. W przyszłą I niedzielę miesiąca , po  prymarii zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek.  

 7.  Z powodu pandemii nie będzie wizyty duszpasterskiej. Od poniedziałku o 17.30 będzie Msza Święta  w intencji rodzin z danego rejonu, modlitwy i  specjalne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Prosimy o przyniesienie w naczyńku   wody, która zostanie poświęcona w czasie Nabożeństwa.

Po Mszy Świętej, każda rodzina zabierze sobie przygotowaną broszurkę ze słowem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, modlitwami o błogosławieństwo dla swojego domu i rodziny. Prosimy też, aby później w domu wspólnie się pomodlić o błogosławieństwo dla Waszego domu i rodziny i tą wodą święconą pokropić swój dom. Po modlitwie zasiądźmy też do wspólnej rodzinnej kolacji.      

Zapraszamy na te Msze św. przynajmniej jednego reprezentanta rodziny. Jeśli nikt z rodziny   nie może przyjść wyznaczonym dniu prosimy wybrać inny termin.   

Podział na rejony i porządek tych Mszy Świętych jest następujący.

 Poniedziałek – Trzetrzewina: Zagrody- Wieś- domy koło cmentarzy.

Wtorek          – Trzetrzewina :Domy od szkoły- Krasne Potockie domy wzdłuż drogi- nad Klęczanami

Środa              – Trzetrzewina: Niwy- Nakle- Centrum –  Stara droga od p. Dariusza         Kowalczyka do Tadeusza Leśniaka .

Piątek –  16.00            – Biczyce Górne   od Kasieczki ,Folwark i domy do p. Matrasów.

Sobota                        – Trzetrzewina -Nad Zaktętami  – Łysa Góra- Zadziele.

Niedziela – 16.00       – I i II Krasne Biczyckie – Biczyce Dolne od zakrętów i domy wzdłuż drogi do kościoła.

8. Od przyszłej niedzieli do I niedzieli 02.2021 w dni powszednie będzie  1 msza św.       

9 .Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt:

  • Parafianom   z     Trzetrzewiny nad Klęczanami.    ,   którzy chętnie włączyli się w  przygotowanie szopki i pięknej dekoracji kościoła wewnątrz i zewnątrz  .
  • Stanisławowi Mordarskiemu za nowe elementy ruchomej szopki.
  • Służbie Liturgicznej, Scholii, p. Organiście. 
  • Caritas   za troskę o potrzebujących , za rozprowadzenie świec na stół wigilijny.
  • za produkty spożywcze ofiarowane na plebanię.
  • Za ofiary złożone na tacę podczas świąt. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.