+

INFORMACJE PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Kategorie: Parafialne

! ! ! ! !
INFORMACJE PARAFII Matki Bożej Pocieszenia
W Trzetrzewinie
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM
/opracowane na podstawie zarządzeń państwowych i Dekretu Biskupa Diecezjalnego/

 1. Wszyscy wierni są zwolnieni z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. nie popełniają grzechu ciężkiego. APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH.
 2. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl).
 3. Msze św. w niedziele i dni powszednie będą sprawowane wg stałego porządku.
 4. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 5. Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 6. Obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.
  W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kaplicy cmentarnej. Pozostaje modlitwa rodzinna.
 7. Posługa osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.
 8. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach ważnych kontakt z księdzem dyżurnym.
 9. Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza do duchowej łączności w modlitwie różańcowej (o ustanie epidemii i w intencji chorych oraz służb medycznych i sanitarnych), odmawianej przez posługujących w naszej parafii kapłanów codziennie o godz. 20:30. Polecamy WAS wszystkich Matce Bożej Pocieszenia prosząc także o modlitwę za nas. W DUCHU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE NAWZAJEM I MIŁOŚCI BLIŹNIEGO JESZCZE RAZ PROSIMY: POZOSTAŃCIE W DOMACH.

Ks. Edward Mikoś
proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami.