+

2 Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024

1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes   i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła .  2.Po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i Msza św.  Za pobożny udział w Gorzkich Żalach i drodze krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami….

1 Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź…

6 Niedziela Zwykła 11.02.2024

1.W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę.  Dzisiaj również rozpoczynamy 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.   2. Dziś w poniedziałek i wtorek…

5 Niedziela Zwykła 04.02.2024

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki… 2. W tygodniu Msze św. rano  o godz. 6.30…

4 Niedziela Zwykła 28.01.2024

1.Dziś ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.   2. Dziś   o 15.00   zaśpiewają i zagrają zgłoszone  rodzinne zespoły kolędnicze  oraz   zespół „Confessio” z Limanowej….

3 Niedziela Zwykła 21.01.2024

1.W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.   2. W tygodniu Msze św. rano  o godz. 6.30 ;   –  w środę    nowenna do MB Nieustającej Pomocy , w piątek  Koronka do…

2 Niedziela Zwykła 14.01.2024

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować… 2. W tygodniu Msze św. rano …

Objawienie Pańskie 06.01.2024

1.Dziś radujemy się Epifanią Boga, który objawia się całej ludzkości – reprezentowanej przez Trzech Mędrców – i zachęca nas, byśmy pozwalali się Jemu prowadzić, bo On wciąż wychodzi nam naprzeciw, On pragnie być Bogiem bliskim, Emmanuelem – Bogiem z nami. Na zakończenie dzisiejszych Mszy błogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań na znak, że…

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 31.12.2023

 1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. 2. Dzisiaj żegnamy 2023 rok, a już jutro powitamy rok…

NARODZENIE PAŃSKIE – 25 grudnia 2023

1. „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel” – śpiewaliśmy w refrenie psalmu i niech te słowa oraz radość nam towarzyszą w świętowaniu pamiątki narodzin naszego Pana.   Zachęceni tymi słowami, dzielmy się prawdą, że narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan.    Dzielmy się tą wielką radością ze wszystkimi, których dziś spotkamy, życząc sobie wzajemnie, by Nowonarodzony nasz…