+

6 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

 1.Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

3. W środę po wieczornym nabożeństwie zebranie Zelatorów Żywego Różańca.

   W piątek  po wieczornej Mszy św. spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

4. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

5. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

6. Spotkania : ministranci  – wtorek o 17.30   ; młodzież w piątek o 19,45   

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii, oraz przy wyjściu głównym z kościoła. Najmłodszym czytelnikom polecamy Promyczek Dobra i Mały Gość Niedzielny.

8. Wójt Gminy Chełmiec ogłasza  wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 29 marca 2020 r. w godz. 8.00- 16.00 które odbędą się  dla Sołectwa  Trzetrzewina i sołectwa Biczyce Górne w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie, a sołectwa Biczyce Dolne w Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych. Zgłoszenia  kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Urzędzie Gminy do 8 marca 2020 r.  

9. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie ogłasza zapisy dzieci  z rocznika 2016, 2015 ( 4-ro i 5-cio latki) i 2014 (- 6-cio latki) do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. oraz z rocznika 2013  do klasy I Szkoły Podstawowej  na     rok szkolny 2020/2021.    Dzieci z poza obwodu będą przyjmowane w zależności od ilości wolnych miejsc.  Zapisy w sekretariacie szkoły od 17 lutego 2020 r.do13 marca 2020 r. od 8.00-14.30.      Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Informacje szczegółowe na stronie Internetowej szkoły.

10.„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary na utrzymanie WSD w Tarnowie. W przyszłą  niedzielę składka na pokrycie kosztów prac przy  elewacji  kościoła.  

11. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Nabożeństwo    40-godzinne  , które jest wynagrodzeniem za grzechy pijaństwa i inne grzechy.