+

4 Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza 21.04.2024 r

Kategorie: Parafialne

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza,   Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.  

2. Jutro  o godz. 18.00 w parafii Niskowa nasza    młodzież klas ósmych przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bp. Stanisława Salaterskiego.   Prosimy o modlitwę w   intencji kandydatów , Świadków  oraz ich Rodzin.

3. Statut nr 52. V Synodu Diecezji Tarnowskiej mówi „ Błogosławieństwo podczas liturgii jest szczególnym znakiem Bożej troski o człowieka. Przyjęcie go otwiera na rzeczywistość Bożej Opatrzności. Należy podtrzymać w diecezji zwyczaj błogosławienia dzieci w różnych kontekstach  liturgicznych. Podczas udzielania Komunii świętej troszcząc się o szacunek dla postaci eucharystycznych, nie wolno tego czynić równocześnie z przyjmowaniem przez dorosłych Komunii świętej. Można to uczynić bezpośrednio po błogosławieństwie ogólnym”.  W naszej parafii będziemy udzielać błogosławieństwa dzieciom po sumie w 2 i 4 niedzielę miesiąca.

4. Spotkania : środa  18.00- aspiranci; piątek 18.00 przyjęcie 8 chłopców do grona ministrantów ; sobota  10.00 – PDMD  o 18.00 – Juwentus Dei .

5. W tym tygodniu patronują nam:  wtorek  – św. Wojciech, biskup Pragi oraz misjonarz na Węgrzech, a także w Polsce, który wyruszył z misją ewangelizacyjną do pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską, czwartek  – św. Marek, Ewangelista, towarzyszący najpierw Apostołowi Pawłowi w jego misyjnych podróżach, a potem Szymonowi Piotrowi, którego katechezę spisał w swojej Ewangelii.                                                            Wszystkim solenizantom    a wśród nich ks. Wikariuszowi  Markowi  życzymy przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Pocieszenia    w  posłudze duszpasterskiej w naszej parafii .

6. Powoli zbliżamy się do jubileuszu 100-lecia konsekracji naszego kościoła i parafii  .

Jubileusz 100 lecia Parafii MBP w Trzetrzewinie:

– wydarzenia  ( czerwiec 2024 – wrzesień 2024 ) .

CZERWIEC 2024

 1.   02 – 04 czerwca –   dni skupienia przygotowujące  do roku Jubileuszowego – poprowadzi ks. Dyrektor DCP: ks. Paweł Broński.
 2.  06 – czerwca – rozpoczęcie roku jubileuszowego ( zakończenie Oktawy Bożego Ciała ) z udziałem   Biskupa  Pomocniczego Ks.  Stanisława Salaterskiego,
 3. po nabożeństwie dla najmłodszych animacje i poczęstunek  na placu przy plebani.
 4. 08 czerwca sobota jubileuszowy Festyn Parafialny organizowany przez Sołectwo Trzetrzewina i Biczyce Górne. 
 5. 13 – czerwca Procesja Fatimska do Niskowej,
 6. 23 czerwca –. uroczysty apel poległych na Cmentarzu w lesie we wsi Trzetrzewina w 84 rocznicę rozstrzelania przez Niemców bohaterskich Polaków.  

LIPIEC 2024

 1. 13 -lipca Procesja Fatimska na Strzyganiec .

SIERPIEŃ  2024

 1. 13  sierpnia – Procesja Fatimska z udziałem dzieci przebranych w stroje ,,dzieci z Fatimy”  Łucji , Hiacynty i Franciszka .
 2.  W drugiej połowie sierpnia – ognisko  dla dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością z dziećmi i młodzieżą z grup parafialnych.
 3. 28- 30 Triduum przygotowujące do Odpustu Jubileuszowego

WRZESIEŃ  2024

 1. 01-września – Jubileuszowy Odpust Parafialny – Ks. Barnabita Kazimierz Lorek .
 2. 13 – września- Procesja Fatimska
 3. 19- września – Jubileuszowy Turniej Szachowy
 4. 28 -września –  Piesza Pielgrzymka z Trzetrzewiny do Podegrodzia .

 Zapraszamy do licznego udziału w naszym wspólnym święcie!