+

34 Niedziela Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2023

Kategorie: Parafialne

 1. Dziś po Mszach Świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz odnowienie Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.  Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym :     Akcji Katolickiej , ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła  oraz Liturgicznej Służby Ołtarza, jest to okazja do wyrażenia Bogu wdzięczności za dar ich zaangażowania w służbę Bogu i ludziom w naszej  wspólnocie parafialnej oraz podziękowania chłopcom za ich służbę  przy ołtarzu. Wczoraj nasi ministranci w Turnieju Mikołajkowym LSO w piłce nożnej w Świniarsku zajęli I miejsce  .

3. We wtorek przypada 14 rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – bpa Andrzeja Jeża – zachęcamy do modlitwy za bpa Andrzeja i jego posługę pasterską.

4. W środę  po  wieczornej Mszy św. spotkanie  Duszpasterskiej Rady parafialnej.

5. Spowiedź przed I piątkiem  miesiąca : dla dzieci i młodzieży w środę  i  czwartek od godz. 16.30;  dla starszych w piątek od godz. 16.30.

6. W piątek od godz. 16.30 Adoracja Najś. Sakramentu, o 17.30           

Do   chorych udamy się : ks. Wikariusz od   8.00 , Ks. Proboszcz  od godz. 10.00 .

7. W I sobotę o godz. 17.00 modlitwę różańcową w intencji naszej Ojczyzny i rodzin  ,  poprowadzi róża matek Marii Lorek z centrum o 17.30 Msza Święta .

8. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się ADWENT.  Codziennie o 17.30 za wyjątkiem niedzieli i uroczystości   będzie sprawowana   Msza św. o NMP  zwaną Roratami . W przyszłą niedziele nabożeństwo zmiany tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek  po prymarii o godz. 7.00 .

9 . Od przyszłej niedzieli   u przedstawicieli Caritasu będzie  można nabyć na stół wigilijny świece, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne, kalendarze  i tradycyjnie przepyszne pierniczki św. Mikołaja . 

10. Spotkania:  poniedziałek – 18.00 – kółko tenisa stołowego;  wtorek:  o godz. 17.30  aspiranci ; -czwartek 17:30 – LSO ;-piątek- 17:30  obrzęd przyjęcia 8 chłopców do grona   ministrantów   ;  sobota: – 10.00  – PDMD 

11.  Zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, , stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach .  Dobre znicze zachować.