+

32 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
O 16.00 Nieszpory i Msza św.

2.Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominać będziemy: poniedziałek – św. Jozafata, bpa i męcz ; wtorek – . św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męcz. sobota – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

4. Co wieczór o godz. o 17.15 polecamy Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych w wypominkach. Zapraszamy na wspólna modlitwę.

5. W środę zapraszamy Róże Żywego Różańca na Mszę i na Nowennę. Zelatorów prosimy o wypisanie imion i nazwisk zmarłych z poszczególnych Róż, których będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu.

6. W środę zapraszam Caritas na Mszę św. o 17.30 a po niej spotkanie.

7. W piątek po Mszy św. o 1815 spotkanie Rady Parafialnej i Synodalnego Zespołu Parafialnego. Temat „ Kryzysy wspólnoty rodzinnej”

8. W przyszłą niedzielę po raz drugi przezywać będziemy w całym kościele Światowy Dzień Ubogich. W naszej diecezji jest prowadzona przez Caritas , tradycyjna akcja rozprowadzania „Chlebków Miłosierdzia”. Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas / Szkolnego Koła Caritas będą rozprowadzać przy kościele „chlebki miłosierdzia”. Ofiarując co najmniej 5 zł, otrzymamy taki „chlebek miłosierdzia” – symboliczny znak otwartego serca.

9. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona na pokrycie kosztów ocieplenia ławek w naszej świątyni.

10. Z Parafialnej uroczystość połączonej z szkolnymi obchodami 100-lecia niepodległości która odbyła się 8 listopada , można zobaczyć zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych : Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Gminy Chełmiec.

11. Spotkania ; Lektorzy – wtorek po Mszy św. wieczornej ; -PDMD sobota o 10.00 ; Młodzież – w ramach spotkania wyjazd w niedziele o godz. 13.00 na Drogę krzyżową bł. Karoliny Kózka do Zabawy.

12. 15 listopada we czwartek w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu po Mszy św. o godz. 18:00, odbędzie się koncert 9 chórów szkół muzycznych I i II st z Małopolski południowo-wschodniej pt. Dla Niepodległej.