+

32 Niedziela Zwykła 06.11.2022

Kategorie: Parafialne

1.  Po prymarii zmiana   tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.

2. We wtorek   o godz. 17.30 nabożeństwo przygotowujące duchowo do przyjęcia sakramentu bierzmowania , młodzieży  kl. 8.

Młodzież    proszę przynieść wypisane na kartkach imiona i nazwiska  zmarłych z rodziny których , będziemy polecać Bożemu miłosierdziu .

3.W środę o godz. 17.30 podczas Mszy św. sposób uroczysty zostanie odebrana przysięga od wszystkich członków Rady oraz wręczony im zostanie stosowny dokument powołujący.    

4.  W piątek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszamy na Msza Święta za Ojczyznę o godz.8.00 , młodzież naszej szkoły  zaprasza na patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Po Mszy Świętej złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz wspólne odśpiewanie narodowego hymnu. Prosimy również o wywieszenie flag narodowych na naszych domach – pokażmy ,że jesteśmy dumni z polski, z naszej historii  , tradycji, niepodległości i państwowości.

5. W przyszłą niedzielę   13 listopada pod hasłem „Uleczyć tęsknotę” w Kościele w Polsce będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku modlitwą i darem serca chcemy wspomóc cierpiących chrześcijan na Ukrainie.   Z tej okazji zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.

6.16 listopada (środa) organizujemy wyjazd o godz. 18.10 do kina „sokół „ w Nowym Sączu   na film pt.” PROROK” który, skupia się na 14 latach z życia inwigilowanego przywódcy duchowego Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który chcąc bronić praw Kościoła i narodu, pertraktował z władzami PRL. Mimo to rząd wszelkimi metodami próbował zdyskredytować Stefana Wyszyńskiego. Rządzący, którzy za wszelką cenę chcieli zniszczyć Kościół w Polsce, do swych niecnych planów angażowali osoby z najbliższego otoczenia Prymasa. Często inwigilowani i zastraszani byli stawiani przed dylematami. Do upadku Kościoła w PRL-u oraz samego Prymasa Tysiąclecia miała przyczynić się akcja o kryptonimie „Prorok”, podczas której kilkudziesięciu agentów bezpieki śledziło i rejestrowało każdy krok Prymasa i osób z jego otoczenia.  Zapisy  

7. W tym tygodniu patronują nam: W tym tygodniu patronują nam: środa – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; czwartek – św. Leon Wielki  papież i doktor Kościoła; piątek  – św. Marcin  , żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; sobota  – św. Jozafat  , biskup i męczennik.