+

31 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

1. Zgodnie z nowymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może jednocześnie przebywać 45 osób. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o dezynfekowaniu dłoni.

2. Dzisiaj,   solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata.  Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy. Po prymarii zmiana tajemnic Różańcowych.   

3. Przypominamy, że przez miesiąc listopad   można zyskać  odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące.   Codziennie także modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 17.15.

4. W poniedziałek  o 16.40 spotkanie powtórkowe dzieci kl. III.

5. Również w poniedziałek  o godz. 17.30 nabożeństwo przygotowujące duchowo do przyjęcia sakramentu bierzmowania , młodzieży  kl. 8.

Młodzież    proszę przynieść wypisane na kartkach imiona i nazwiska  zmarłych z rodziny których , będziemy polecać Bożemu miłosierdziu . 

6. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.  Msza Święta w intencji Ojczyzny    o godz. 8.00.

7. W czwartek na wieczornej Mszy św. przyjęcie chłopców na aspirantów.

8. W tym tygodniu patronują nam: wtorek  – św. Leon Wielki  papież i doktor Kościoła ; środa  – św. Marcin  , żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; czwartek  – św. Jozafat  , biskup i męczennik  ; piątek  – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn   pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

9.W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego.   

 a)  Jest apel do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia. Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

b)  Jest także prośba do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.