+

30 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

1. Dziś   uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego . Dziękujemy za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia oraz utrzymania. 

2. We wtorek i środę  w naszej parafii będzie peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki Robotników, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niech to będzie dla nas okazja do modlitwy za ludzi pracy a także o ustanie pandemii.

16.00 – uroczyste wprowadzenie i  przywitanie znaków  Peregrynacji.

            – Litania do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

            – Koronka do Bożego Miłosierdzia-   Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

17.30  – Różaniec  –  Caritas.

19.00  – Msza św.

20.00  – adoracja   Młodzieży

20.30  – Różaniec w intencji ludzi pracy  – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

21.00  – Apel i zakończenie

ŚRODA

6.30  – Msza św.  

7.00- 14.00 – prywatna adoracji.

14.00  – Różaniec  –  Róże Różańcowe    – Litania do Matki Bożej.

14.30  – Msza św.

15.30  – Litania do  bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

15.40  – uroczyste pożegnanie znaków Peregrynacji i przekazanie do parafii Chomranice.

2. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w naszej parafii    – codziennie podczas nabożeństw.

3. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych  .  Dziękujemy dzieciom, młodzieży, Różom Różańcowym   za prowadzenie rozważań różańcowych.

4. W tym tygodniu czcimy: środę  Św. Szymona i Judy Tadeusza.

5. W niedzielę , Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych   do południa – jak w  niedziele ; po południu  o godzinie 14.00    Msza Święta w kaplicy na cmentarzu, poświęcenie płyty nagrobnej  śp. Ks. prałata  Mariana Stępnia a następnie    modlitwy za zmarłych. 

W tym dniu po Mszach Świętych zbierane będą do puszek ofiary na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Już dziś dziękujemy za okazaną pomoc naszemu Seminarium.

6. Bardzo serdecznie dziękujemy Administratorowi Cmentarza Panu Zbigniewowi Olchawie za całoroczną troskę o  nasze cmentarze.

7. Wypominki listopadowe i roczne można składać  do puszek przy   ołtarzu Przemienienia Pańskiego, na którym znajdują się kartki na wypisanie imion i nazwisk zmarłych.

8. W przyszłą niedzielę nie będzie zmiany Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek    – ze względu na ograniczenia sanitarne.