+

3 Niedziela Wielkiego Postu

Kategorie: Parafialne

1. Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa,  parafian i w nawiązaniu do Dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza ;

a) przesuwamy Renowację Misji Świętych      od 10 do 13 maja. 

b) Zawieszamy wspólne odprawianie nabożeństwa ;  Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci,   a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

c) Do czasu ustania zagrożenia koronawirusem, po każdej Mszy św. śpiewajmy „Suplikacje”.  

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dzieci przebywające przez najbliższe dwa tygodnie w domach mają obowiązek wykonać zadania wyznaczone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zadania będą umieszczone w dziennikach elektronicznych.

3. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa.

 Podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 wieczorem o 17.00  tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.  

4. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.