+

29 Niedziela Zwykła 16.10.2022

Kategorie: Parafialne

1. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.

2. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 17.30.

4. W środę o godz. 17.30 poświęcenie i wręczenie różańców dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

5.W najbliższą sobotę od godz. 10.00 prosimy do sprzątania: – placu wokół kościoła  tradycyjnie rodziców dzieci klasy III .

6.Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.

7. W tym tygodniu patronują nam:                                                                                       – poniedziałek,  – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;-  wtorek  – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;- czwartek– Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich; – sobota  – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

7. W przyszłą niedzielę  23 października 2022 wybory   Parafialnych  Rad Duszpasterskich.     Regulamin :

  • Lista zawierająca nazwiska kandydatów  jest wywieszona w gablocie   kościoła.
  • W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów, będziemy składać do urn ustawionych przy wyjściach z kościoła.
  • Podliczenia głosów dokona powołana w tym celu  Komisja Wyborcza,
  • Każdy z głosujących podaje nazwiska dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej.
  • Jeśli na karcie znajdzie się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze uwzględnia się przy podsumowaniu wyników wyborów.
  • Jeśli na karcie będzie dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest  ważny ale liczy się tylko jako jeden  głos oddany na danego kandydata,
  • głoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady nastąpi w niedzielę 30 października.

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Uprzejmie prosimy o uporządkowanie grobów i grobowców. 

Przy tej okazji przypominamy, że wszelkie prace budowlane na cmentarzu parafialnym należy uzgodnić w kancelarii parafialnej.

Wypominki listopadowe i roczne można składać od przyszłej niedzieli do puszek przy   ołtarzu Przemienienia Pańskiego, na którym znajdują się kartki na wypisanie imion i nazwisk zmarłych.