+

24 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.   Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek. 

2. Dziś zapraszamy do udziału w nabożeństwie  fatimskim w  o godz.16.00 Msza św. z kazaniem i procesja różańcowa. Nabożeństwu przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. mgr  Dariusz Borek z parafii św. Heleny z N. Sącza.

O przygotowanie ołtarza prosimy rodzinę  Bożeny i Wiesława Kumor.

3. W tym tygodniu czcimy:  poniedziałek  – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, o godz. 17.30 Droga Krzyżowa (prosimy o przystrojenie krzyży przy drogach i przy domach),  wtorek  –  Wspomnienie NMP Bolesnej ; środa – świętych męczenników Korneliusza, pap. i  Cypriana , bpa , piątek – św. Stanisława Kostki , zak., Patrona  Polski.

4. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

5. W piątek spotkanie modlitewne w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania  uczniów  klasy VIII .Na spotkanie proszę również Rodziców uczniów.

6.Tematem obecnego roku duszpasterskiego jest Eucharystia. „Wielka tajemnica wiary” , dlatego , by głębiej, uświadomić sobie czym jest Eucharystia, by odkryć potrzebę uczestniczenia w niej , dlatego wznowimy od  przyszłej niedzieli 10 minut przed Mszą św.  krótkie  refleksje nad istotą Mszy św.

7. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu.

8. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne w parafii oraz zbiórka do puszek na PAT w Krakowie i Tarnowie.