+

24 Niedziela Zwykła 11.09.2022

Kategorie: Parafialne

1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.

2.  We wtorek 13 września zapraszamy do udziału w nabożeństwie  fatimskim w  o godz.17.30 Msza św. z kazaniem i procesja różańcowa. Nabożeństwu przewodniczyć będzie  O. Dobrosław Mężyk OFM  a kazanie wygłosi ks. diakon Marcin Kumor z Niskowej. O  przygotowanie figury proszę róży matek Marii Kucia.  O przygotowanie ołtarza prosimy rodzinę  Bożeny i Wiesława Kumor.

3. Również we wtorek pierwsze spotkanie młodzieży kl. VIII przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Młodzież podczas procesji poniesie figurę Matki Bożej. 

 4. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”.   Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną świadomością?   Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego godne miejsce?  

5. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

6. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

7. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

8. W tym tygodniu czcimy:  wtorek  –  św. Jana Chryzostoma, bpa i dok. Kość. środa – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, o godz. 17.30 Droga Krzyżowa (prosimy o przystrojenie krzyży przy drogach i przy domach),    czwartek  –  Wspomnienie NMP Bolesnej Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej ; piątek – świętych męczenników Korneliusza, pap. i  Cypriana , bpa , niedziela – św. Stanisława Kostki , zak., Patrona  Polski. Odpust w Niskowej suma o 11.30.

9.  Spotkania :

a)  ministranci  czwartek o godz. 17.00.

b)   lektorzy  czwartek o godz. 19.00.

c)  Dekanalne spotkanie młodzieży w Niskowej   w piątek o godz. 19.30.  

d) PDMD – sobota  godz. 10.00.

 e) Spotkanie uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej gr. 25 – św. Just odbędzie się 18 września (niedziela) w Michalczowej. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą w kościele parafialnym o godz. 14:30. 

10. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu.

11. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne w parafii oraz zbiórka do puszek na PAT w Krakowie i Tarnowie. 

12.Od jutra rozpoczynamy  prace przy renowacji ogrodzenia wokół kościoła.

13. Doceniając rolę Rad Duszpasterskich w życiu parafii, w  związku z upływem kadencji wybranych przed 5 laty Parafialnych Rad Duszpasterskich,   Ks. Biskup Diecezjalny Andrzej Jeż , zarządza w całej Diecezji nowe wybory do tychże  Rad w dniu 23 października 2022 r. 

Zgodnie z Regulaminem  wyborów  zgłaszamy Kandydatów z rejonów do soboty 15 października w kancelarii parafialnej lub zakrystii. Zgłoszenie zawiera następujące informacje o kandydacie; imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania. Nazwiska kandydatów zostaną podane do wiadomości publicznej w niedzielę 16 października.

Kilka informacji z Regulaminu wyboru Rad Duszpasterskich w diecezji tarnowskiej

Kandydatami lub kandydatkami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Tydzień przed wyborami Ks. Proboszcz informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów.

Po ogłoszeniu  nowych wyników wyborów nowo wybrana Rada podejmuje swe funkcje i automatycznie przestaje funkcjonować wybrana we wcześniejszym okresie Rada Duszpasterska.