+

22 Niedziela Zwykła 30.08.2020

Kategorie: Parafialne

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

2. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

3. We wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży.

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek o godz. 18.00 .  Po Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieństwo dla Dzieci rozpoczynających naukę w Zerówce  i I klasie , poświęcenie ich przyborów szkolnych.  Prosimy, aby dzieci  i młodzież zajmowały ławki w kościele kolejno od przodu klasami, rozpoczynając od Zerówki aż do VIII klasy   

4. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych.

5. W nawiązaniu do kolejnej rocznicy wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ,  dziś  30 sierpnia  o godz. 14.00 na cmentarzu wojennym w lesie w Trzetrzewinie  będzie odsłonięcie tablicy memoratywnej , przygotowanej przez  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA ZIEMI SĄDECKIEJ W STADŁACH gmina Podegrodzie, Akademia piłkarska FUDBOL Podegrodzie oraz Banderia konna z Trzetrzewiny, Podegrodzia, Stadła – Wyglanowice, Jazowska.

  
Około godziny 13 przyjazd banderii   na miejsce straceń, cmentarz w lesie.
Odczytanie nazwisk zamordowanych , modlitwa , zakończenie odśpiewaniem HYMNU NARODOWEGO  .   Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

6. Bóg zapłać tym   , którzy  włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości . W sposób szczególny dziękuję za  przygotowanie świątyni  , otoczenia wokół kościoła parafianom   z   Biczyce Górne    ręce organizatorów ; Józef Leśniak, Krzysztof Jacak, Danuty Ceglarz, Zofia Stefańska.

7. Prosimy, aby na Sumę Odpustową  , aby przyszły dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia .

Do baldachimu prosimy Radę Parafialną.

Do niesienia feretronów i figur prosimy:

Obraz św. Stanisława Kostki – PDMD;

figura Dzieciątka Jezus – dziewczęta klasy VII ;

Figura MB – dziewczęta z Grupy Młodzieżowej;

Figura MB z Dzieciątkiem – Róża  Stanisławy Geniec ;

Obraz Serca Pana Jezusa – Róża Weroniki Lorek,

Figura MB Fatimskiej – Akcja Katolicka ;

Figura Serca Pana Jezusa – Róża Ojców Stanisława Gałęziowskiego.

Do chorągwi – młodzieńców i mężczyzn. 

Prosimy zadbać o groby na cmentarzach i o utrzymanie porządku.

8.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień duchowego przygotowania do uroczystości    odpustu parafialnego   ku czci Matki Bożej Pocieszenia oraz   Odnowienie Misji Świętych w naszej Parafii będzie od 02(środa) do 06 września 2020 r. Poprowadzi o. Antoni Paździorko -Redemptorysta.