+

22 Niedziela Zwykła 29.08.2021

Kategorie: Parafialne

1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej witamy uroczyście nowego księdza wikariusza mgr Mateusza Mikruta, który przyszedł do nas na miejsce ks. Daniela Syjud. Ksiądz Mateusz Mikrut pracował w parafii Stary Wiśnicz i mocą decyzji ks. Biskupa   jest pośród nas.

Życzymy księdzu Mateuszowi błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele, aby nigdy nie zabrakło księdzu  wytrwałości i odwagi w budowaniu Kościoła.
Zapewniamy, że nie zabraknie nam życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Księże Mateuszu  ‒ niech Cię Bóg błogosławi i strzeże.

2.We wtorek 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa.  

3. W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.

4. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.

Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym,   i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, w naszym kościele o godz. 8.00. Jest to także dzień wdzięczności p. Mari , która przechodzi na emeryturę Sekretarce Szkoły za przeszło 21 lat pracy w naszej Szkole. Serdecznie zapraszamy.

Po Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieństwo dla Dzieci rozpoczynających naukę w Zerówce  i I klasie , poświęcenie ich przyborów szkolnych.  Prosimy, aby dzieci  i młodzież zajmowały ławki w kościele kolejno od przodu klasami, rozpoczynając od Zerówki aż do VIII klas.  

5.  W I czwartek   o godz. 17,30 modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Akcja Katolicka , dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele. 

6. W I piątek od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu  zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem do Najś. Serca Pana Jezusa  a następnie   Msza św. 

Wyjazd do chorych   z posługą duszpasterską od godz. 14,30.

7. W I sobotę miesiąca o godz.  17.30  modlitwa różańcowa – do prowadzenia zapraszamy Różę   Matek  Bernadety Pacholarz.   

8. Spowiedź od 17.00  środa , czwartek i piątek. W sobotę przed odpustem od 8.00 do 9.00.  

9.We wtorek o 18.00 spotkanie lektorów i ministrantów.

10. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień duchowego przygotowania do uroczystości    odpustu parafialnego   ku czci Matki Bożej Pocieszenia.     W tym roku od piątku  do tej uroczystości, duchowo przygotowywał nas będzie przez głoszone Słowo Boże Ks. prałat Józef  Mikołajczyk . 

11. Prosimy, aby na Sumę Odpustową  , aby przyszły dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia .

Do baldachimu prosimy Radę Parafialną.

Do niesienia feretronów i figur prosimy:

Obraz św. Stanisława Kostki – PDMD;

Figura Dzieciątka Jezus dziewczęta klasy VII ;

Figura MB – dziewczęta z Grupy Młodzieżowej;

Figura MB z Dzieciątkiem – Róża  Stanisławy Geniec ;

Obraz Serca Pana Jezusa – Róża Weroniki Lorek,

Figura MB Fatimskiej – Akcja Katolicka ;

Figura Serca Pana Jezusa – Róża Ojców Stanisława Gałęziowskiego.

Do chorągwi – młodzieńców i mężczyzn. 

Prosimy zadbać o groby na cmentarzach i o utrzymanie porządku.