+

22 Niedziela Zwykła 28.08.2022

Kategorie: Parafialne

1.Dziś ostatnia niedziela wakacji, Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.

2. W naszej wspólnocie parafialnej witamy uroczyście nowego księdza wikariusza mgr Marka            Czerwińskiego, który przyszedł do nas na miejsce ks. Mateusza Mikruta. Ksiądz Marek pracował w parafii Bobowa i mocą decyzji ks. Biskupa   jest pośród nas.

Życzymy księdzu Markowi błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele, aby nigdy nie zabrakło księdzu  wytrwałości i odwagi w budowaniu Kościoła.
Zapewniamy, że nie zabraknie nam życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.     Księże Marku  ‒ niech Cię Bóg błogosławi i strzeże.

3. Od środy   Msze św. w dni powszednie  rano o godz. 6.30 i wieczorem o 18.00.

4. We środę 31 sierpnia będziemy obchodzić 42. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa.

 5. W czwartek będziemy obchodzić 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.

6. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.

Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym,   i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, w naszym kościele o godz. 8.00.   Serdecznie zapraszamy.

Po Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieństwo dla Dzieci rozpoczynających naukę w Zerówce  i I klasie , poświęcenie ich przyborów szkolnych.    Prosimy, aby dzieci  i młodzież zajmowały ławki w kościele kolejno od przodu klasami, rozpoczynając od Zerówki aż do VIII klas.  

7.  W I czwartek   o godz. 17,30 modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Akcja Katolicka , dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele. 

8. W I piątek od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu  zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem do Najś. Serca Pana Jezusa  a następnie   Msza św.     Wyjazd do chorych   z posługą duszpasterską od godz. 14,30.

9. W I sobotę miesiąca o godz.  17.30  modlitwa różańcowa – do prowadzenia zapraszamy Różę   Matek  Józefy Tokarczyk.   

10. Spowiedź od 17.00  środa ( dzieci z kl. 4) , czwartek i piątek. W sobotę przed odpustem od 8.00 do 9.00.  

11.We wtorek o 18.00 spotkanie lektorów i ministrantów.

12.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień duchowego przygotowania do uroczystości    odpustu parafialnego   ku czci Matki Bożej Pocieszenia.   Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawi i kazania wygłosi ks. mgr Tadeusz Świderski z Ryglic.      

13. Prosimy, aby na Sumę Odpustową  , aby przyszły dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia .

Do baldachimu prosimy Radę Parafialną.

Do niesienia feretronów i figur prosimy:

Obraz św. Stanisława Kostki – PDMD;

 Figura Dzieciątka Jezus dziewczęta klasy VIII ;       

Figura MB – dziewczęta z Grupy Młodzieżowej;  

Figura MB z Dzieciątkiem– Róża  Stanisławy Geniec ;   

Obraz Serca Pana Jezusa – Róża Weroniki Lorek,  Figura MB Fatimskiej – Akcja Katolicka ;  

Figura Serca Pana Jezusa – Róża Ojców Stanisława Gałęziowskiego.

Do chorągwi – młodzieńców i mężczyzn. 

Prosimy zadbać o groby na cmentarzach i o utrzymanie porządku.

14.W ubiegły poniedziałek (22 sierpnia) odbyło się spotkanie z Radą Parafialną. Na którym zostały omówione wykonane prace, dotyczące renowacji kinkietów i żyrandola. Również omawialiśmy sprawę odnowienia w tym roku ogrodzenia wokół kościoła tzn wykonanie piaskowania , impregnacji powierzchni kamiennej oraz malowania konstrukcji stalowej ogrodzenia.

Fundusze na te prace tak jak w poprzednich latach w kopertach od każdej rodziny po ok 100 zł (można w całości lub w ratach), mile widziane (tak jak dotychczas) ofiary od pracujących kawalerów i panien.        

Wpłat można dokonywać również na konto: Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie ;  Numer  konta:  64 8811 0006 0000 0049 8128 0001  z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła.