+

2 Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2022

Kategorie: Parafialne

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.  Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc.

Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

Możemy wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.   

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 15.00.

3. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

4.   W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie z Caritasem.

5. Nadal od wtorku do soboty w godz. od 9:00 do 13:00  przyjmujemy artykuły do akcji: PACZKA DLA UKRAINY wg listy zamieszczonej na naszej stronie internetowej. Za dotychczas dostarczone artykuły serdecznie dziękujemy.

6. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci.

Do tej uroczystości przygotowujemy się przez Rekolekcje wielkopostne , które rozpoczniemy w środę .   Serdecznie zapraszamy do udziału.      

Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

Składka w Uroczystość św. Józefa na organizację rekolekcji.

7.  „Bóg zapłać” za złożone ofiary na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła.