+

13 Niedziela Zwykła 02.07.2023

Kategorie: Parafialne

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca.  Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.      

Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Matek.     

O 16.00 nieszpory i Msza św.. 

2. Msze św. w tym tygodniu ;  rano  – o 6,30 ;  tylko w środę 18.00 w I piątek o 6.30 i 18.00.

3. W środę –  Nowenna do Matki Bożej nieustającej Pomocy , w piątek   – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

4. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy św. o godz. 6.30. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Akcja Katolicka.  

5.   W piątek   Adoracja Najświętszego Sakramentu  i spowiedź św. od godz.17.00.

Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. 18.00.

Do chorych  z posługą duszpasterską udamy się od godz. 8.00  ks. Proboszcz i  10.00 ks. Marek.

 6. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

7. W tym tygodniu patronują nam:

Czwartek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wysokiego poziomu wiedzy teologicznej i z daru prorokowania (wspomnienie obowiązkowe).