+

1 Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021

Kategorie: Parafialne

1.  Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia.   Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2. Po południu o godz. 14.30 Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i Msza św. W  za pobożny udział w Gorzkich Żalach i drodze krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Nabożeństwo Drogi krzyżowej  w piątek o godz.17.00 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży;  w sobotę o godz.9.00  dla dzieci.

4. Spotkania :wtorek  godz. 17.30 – Ministranci i Lektorzy.

5.W środę  po Mszy św. wieczornej spotkanie z Radą Parafialną.

6. W piątek  o godz. 19.00  nabożeństwo Drogi Krzyżowej  przygotowujące duchowo do przyjęcia sakramentu bierzmowania , młodzież  kl. 8.  

7. W przyszłą niedzielę składka  na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła .

8. Za tydzień w niedzielę Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes.

9. Składamy „Bóg zapłać” parafianom z wyznaczonych rejonów , którzy czasie Nabożeństwa 40-godzinnego przychodzili na adorację  oraz  prowadzącym adoracje  , zwłaszcza zelatorkom i zelatorom Róż Różańcowych .