+

Program Odnowienia Misji Świętych !!!

Kategorie: Parafialne

PROGRAM  ODNOWIENIA  MISJI   ŚWIĘTYCH  Trzetrzewina

ŚRODA  02 września 2020 r.

MISYJNA  UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA  MISJI ŚWIĘTYCH.

„ Nawracajcie się i wierzcie w  Ewangelię”

8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.00 – Msza św. z  kazaniem misyjnym dla kl.  I  do IV.

12.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla  kl. V do VIII .

18.00 – Msza św. z Kazaniem misyjnym dla wszystkich

CZWARTEK     03 września 2020 r.

MISYJNA  UROCZYSTOŚĆ  EUCHARYSTYCZNA

„Oto wielka tajemnica wiary”

8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.00 – Msza św. z  kazaniem misyjnym dla kl.  I  do IV.

12.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla  kl. V do VIII .

 18.00 – Msza św. z Kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św.-   Nauka stanowa dla Rodziców.

PIĄTEK   04 września 2020 r.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ SERCA JEZUSOWEGO

„Twemu  Sercu cześć składamy”

8.00      Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

11.00 – Msza św. z  kazaniem misyjnym dla kl.  I  do IV.

12.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla  kl. V do VIII .

14.00 – Msza św. dla chorych cierpiących oraz Sakrament Namaszczenia Chorych.

15.00   – Odwiedziny obłożnie chorych  w domach.

18.00    Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

19.00    Nauka stanowa dla Młodzieży (Szkół Średnich , Studiującej, pracującej).

SOBOTA 05  września 2020 r.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ WDZIĘCZNOŚCI ZMARŁYM ZA DAR WIARY

„ Jam jest zmartwychwstaniem i życiem” 

8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

                                        Spowiedź ;   9.00  do 11.30   oraz   16.30 do 18.00    

18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich i procesja na cmentarz.

NIEDZIELA  06  września 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA  MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

„OTO  MATKA TWOJA „

07.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

09.00 –  Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich  ( suma).

16.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Zakończenie Renowacji Misji Świętych.