+

13 Niedziela Zwykła

Kategorie: Parafialne

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  

Msze św. o 7.00;    9,00    i   16,00.      Składka  do dyspozycji  Ojca Świętego.

Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

3. Msze św.:  6.30 – wtorek, czwartek, sobota; 18.00 – środa, piątek .   

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 6.30. dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Akcja Katolicka.  

5. W piątek   Adoracja Najświętszego Sakramentu  i spowiedź św. od godz.17.00.

Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. 18.00.

Do chorych  z posługą duszpasterską udamy się od godz. 8.00.

6. W I sobotę miesiąca o godz.  6.30 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny  , Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu NMP oraz modlitwa Różańcowa – do prowadzenia zapraszamy Różę Matek p. Marii Kucia.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Matek.

8. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu  czcimy : poniedziałek – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła ; czwartek – Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej ; piątek – św. Tomasza Apostoła ,zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii ;   

Wszystkim solenizantom  bieżącego tygodnia   życzymy błogosławieństwa    Bożego, opieki    Matki Bożej i wstawiennictwa świętych patronów.

9. Dziś  w naszej Ojczyźnie wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tym przypominamy o prawie i obowiązku katolika    udziału    w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego jest to również odpowiedzialność za siebie i innych. Dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny.  

 Ludzie wierzący winni oddać głos na tą osobę, której postawa i poglądy   nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym.   

Tak więc prosimy  , o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział w wyborach   prezydenckich. Matce Bożej, Królowej Polski, polecamy tę ważną dla nas wszystkich sprawę.